Djuren

Hönsen

På vintern bor hönsen inne i fårstallet med en hönsgård där de även kan gå ut i sin vinterträdgård om de vill. Sommartid får de gå fritt på gården eller vara ute i det mobila hönshuset på vallen som vi drar runt 2 gånger om dagen med traktorn för att de ska ha nytt och gott gräs att äta. Utevistelsen i det gröna gör att smaken på äggen blir helt fantastisk! Äggulan blir mer orange än gul och smaken förstärks av att de äter grönt, och så blir hönsen glada såklart! Vi har flera olika hönsraser och därför en vacker färgskala på äggen som vi säljer i Grönsaksboden.

Fåren

Vi har ca 45 tackor av raserna Pälsfår (Gotlandsfår) och några köttrasblandningar. Den främsta anledningen till att vi har fåren är att de hjälper oss att hålla landskapet öppet. De betar av ca 20 hektar från vår till höst. Både fåren och betesmarker är KRAV-certifierade.

Fåren äter endast gräs på sommaren och ensilage från våra betesmarker på vintern. Tackorna får spannmål från vår egen säd runt lamningstider för att få lite extra energi, protein och mineraler och för att hjälpa dem med mjölkproduktionen så lammen växer bra. På vinter bor de i fårstallet med utgångsvistelse i en vinterhage.
På gården säljer vi fryst lammkött och lammskinn och på hösten färska lammlådor.

Gotlandsfår

Gotlandsfåret har sitt ursprung i det gotländska utegångsfåret. Genom sin rörlighet och goda förmåga att utnyttja varierande betesmarker är gotlandsfåren mycket lämpliga för nordisk landskapsvård. De vuxna djuren är grå med svarta huvuden och ben. Vita tecken förekommer ibland på huvud och ben. Huvud och ben är ullfria. Svansen är kort med ullfri spets.

Benstommen är gracil och huvudet finskuret. Såväl baggar som tackor saknar horn. Tackorna väger oftast 60-70 kg och baggarna 80-100 kg men stora variationer förekommer. Temperamentet är livligt utan att fåren för den skull är skygga och de är lätta att få tama.

Vid betesgång är gotlandsfåren ofta mer utspridda i terrängen än får av andra raser. De har dock en utpräglad flockinstinkt och fungerar utmärkt tillsammans med vallhundar. Gotlandsfåren har en starkt årstidsbunden brunst och lammen föds på våren. Tackorna har lätt att lamma, har goda modersegenskaper och god fruktsamhet. Från två års ålder föder tackorna i regel två lamm. Trillingfödslar är inte ovanliga.

Lammen föds svarta men under sommaren ljusnar de och blir grå i olika nyanser. Till rasens absoluta särdrag hör den lockiga och glansiga ullen. På lammen är den fullt utvecklad vid 4-5 månaders ålder.

(Källa: Svenska Fåravelsförbundet 2019)

Köttras-korsningar

Vi har under 2021 utökat fårbesättningen med några tackor av köttras. Tanken är att vi ska kunna ha lamningar året om då de brunstar även andra tider på året än bara under hösten som Gotlandstackorna gör.

Grisarna

Grisarna bor utomhus året om i mobila grishus med en inhägnad hage att böka i. Grisens tryne består av brosk vilket gör det enormt tåligt och att böka är det det bästa grisen vet!

Grisarna äter det KRAV-certifierade foder och ensilage vi själva odlar men vi har valt att inte KRAV-certifiera grisarna. Vi vill att grisarna ska ingå i gårdens kretslopp med jordbearbetning och ogräsbekämpning vilket KRAV’s regler om att grisar ska ha bevuxet bete minst 4 månader under sommarperioden omöjliggör.

När grisarna börjar göra nytta, genom att böka upp vallen eller ogräset i blivande grönsaksland, måste de för att uppfylla beteskravet flyttas till ett nytt grönområde. Vi vill att grisarna ska vara våra arbetskamrater, inte bara snygga på bild i grönt gräs. Därför har vi valt att inte längre ha grisarna KRAV-certifierade.

De hjälper oss med ogräsrensning i grönsakslandet, markberedning inför vallbrott och markberedning i skogen för att underlätta trädens självsådd och bökar och badar.

Katter, hundar och tvåbenta

Och så har vi stallkatterna Oscar och Findus, hundarna Hans och Greta och vi som bor här och driver gården Mikaela och Robert samt Roberts mamma.