Startsida        Om gården        Bo på Lantgård        Kravodling

Sevärdheter & utflyktsmål        Länkar        Kontakt

Om gården

 

 

 

 

Laurenssebo kallades vår gård i de äldsta skrifterna från 1545. Olle och Gunvor Jernström drev gården med mjölkkor till mitten av 1960-talet. Därefter odlades endast spannmål.

Jag, Per-Olov Jernström, är trettonde generationen i min mors släkt att driva gården som jag övertog 1990. I och med övertagandet genomfördes omläggning till KRAV-odling, och grönsaksodling i mindre skala startades. Får inköptes som har hjälpt till vid restaureringen av hagmarkerna, och gärdesgårdar började byggas igen som man gjort 50 år tidigare.

Den senaste åtgärden har varit att
restaurera mangårdsbyggnaden för
uthyrning som "Bo på Lantgård". Vi har
också ett gammalt "brygghus" som vi
ämnar restaurera.

Vår policy är att driva gården så
miljövänligt som möjligt och att bevara
de gamla kulturvärdena som finns kvar
men samtidigt ha en levande och bärkraftig gård. Vi vill ha en gård som vi stolt kan visa upp för våra gäster, som vi hoppas ska trivas hos oss.