Om gården

Mellan Uppsala och Gävle ligger vår by som idag heter Larsbo

Vår gård var bland de första att ansluta sig till KRAV, redan 1987. Per-Olov Jernström, som var trettonde generationen på sin mors släkt att driva gården, flyttade hem 1990 och övertog föräldragården.


I april 2017 fick vi, Mikaela och Robert Högfeldt, äran att ta över gården.
Vi lämnade villakvarteret i Södermanland och lever nu vår dröm på denna fantastiskt vackra och historiskt intressanta plats.

Namnet Laurensbodha uppträder redan 1457 med efterleden -bodha. Laurenssebo kallades vår gård i skrifter från 1545 där namnet uppträder i 1500-talets jordeböcker. I norra Uppland var det förr vanligt med förnamn som ortsnamn (Laurens) följt av -bodha, -bol och -bordh.

I Larsbo har det funnits tre jordbruksfastigheter men numera är det bara två kvar samt två mindre fastigheter. På gården har det funnits en smedja, linbastu, ett bryggeri med humlegård, hästar, mjölkkor, grisar, får, höns och man har odlat hö och lite spannmål. I skogarna finns gamla vargfångstgropar och rester från kolarmilor.

I byn finns ett f.d. båtsmanstorp, Fjällmans. Sedan 1682 – 1901 har Norra Roslagens Båtmanskompani haft båtsmän placerade i Österlövsta socken, sammanlagt fanns det 18 båtmansrotar. Larsbo båtmanstorp är det enda som är bevarat i sin helhet i Österlövsta, och kanske i hela Uppsala län.

I Larsbo har 12 båtsmän tjänstgjort under årens lopp där tio har haft båtmansnamnet Fjällman. De två första hade namnen Sund och Liten. Trots avsaknad av el och vatten var Fjällmans bebott ända till på mitten av 1960-talet av Hulda Fjällman. Efter Huldas bortgång har båtmanstorpet stått orört, förutom skötsel av byns invånare.