Om gården


I norra Uppland, ca 70 km norr om Uppsala ligger Larsbo. Laurenssebo kallades vår gård i de äldsta skrifterna från 1545.

Olle och Gunvor Jernström drev gården med mjölkkor till mitten av 1960-talet. Därefter odlades endast spannmål.

Deras son Per-Olov Jernström, som var trettonde generationen på sin mors släkt att driva gården, övertog den 1990. I och med övertagandet genomfördes omläggning till KRAV-odling och grönsaksodling i mindre skala startades. Får inköptes som har hjälpt till vid restaureringen av hagmarkerna, och gärdesgårdar började byggas igen som man gjort 50 år tidigare.

I april 2017 fick vi, Robert och Mikaela Högfeldt, äran att ta över gården. Vi lämnade villakvarteret i Hölö och lever nu vår dröm på denna fantastiska plats.